Klachtenreglement

Klachtenreglement

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, verneem ik dat héél graag van u.

Ik zal de fout en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen, en wil er ook van leren voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op prijs als u mij hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst

Ik houd niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zal ik er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, bespreek uw ontevredenheid met mij. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bied ik u graag!

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Beschrijf de klacht dan schriftelijk. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging en de termijn waarop u een schriftelijke reactie kunt verwachten. Indien meer informatie nodig is dan zal dit aan u gevraagd worden.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is en worden maatregelen genomen om herhaling van het probleem te voorkomen. Ik streef ernaar om uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen. 

SPPD

Heeft u een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van één van onze instructeurs en komen wij er onderling niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om uw klacht door de SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat de betreffende instructeur voldoet aan de accreditatievoorwaarden van de SPPD en zich hierbij heeft aangemeld.